Φροντίζουμε Όσους μας Φροντίζουν

 

Η δράση περιλάμβανε επιμόρφωση και ενδυνάμωση για τους φροντιστές ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων, βιωματικό εργαστήριο και ψυχοκοινωνική στήριξη με συμβουλευτική καθοδήγηση των άτυπων κυρίως (π.χ. συγγενών) αλλά και των τυπικών φροντιστών των χρονίως ασθενών ή των μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων λόγω ηλικίας.

Ειδικότερα, οι κεντρικές θεματικές της δράσης αφορούσαν την υγιεινή και ασφάλεια μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων ειδικότερα σε θέματα κατοικίας, διατροφής κλπ, την ενημέρωση για την αναγνώριση και αντιμετώπιση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, την ενημέρωση σε διαδικαστικά θέματα που αφορούν την πρόσβαση σε δομές κοινωνικής φροντίδας και τα δικαιώματα των χρονίως πασχόντων καθώς και η γνωριμία με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος «I-CARE» που διατίθεται σε τέσσερις (4) γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά) και μέσω της οποίας είναι διαθέσιμο δωρεάν διαδραστικό εκπαιδευτικό υλικό ενδυνάμωσης δεξιοτήτων τυπικών και άτυπων φροντιστών ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.

Σκοπός της δράσης ήταν η ενδυνάμωση των ωφελούμενων σε οριζόντιες δεξιότητες όπως επικοινωνία, δεξιότητες ζωής (life skills) στη διαχείριση των συγκρούσεων (κύρια του άτυπου φροντιστή με τον ασθενή) και στην αποφυγή της εργασιακής εξουθένωσης των τυπικών και των άτυπων φροντιστών.

Η δράση παρείχε επιμόρφωση και συμβουλευτική καθοδήγηση για την εκτίμηση πιθανοτήτων για επιδείνωση συμπτωμάτων των μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, την κατανόηση της σημαντικότητας της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους διαβίωσης και στη διατροφή.

Η δράση υλοποιήθηκε με διαδικτυακή αναμετάδοση από το Συνεδριακό Κέντρο του Επιμελητηρίου Ηλείας, στις 19 Ιουνίου 2020, στο πλαίσιο μιας μεγάλης ολοήμερης εκδήλωσης με δύο σκέλη:

    1.       Πρωινά workshop ενημέρωσης, εκμάθησης, υποστήριξης για τυπικούς και άτυπους φροντιστές μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων. Τα εργαστήρια περιελάμβαναν συγκεκριμένα:

        -          Εκπαιδευτικό σεμινάριο για τους φροντιστές μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων. Εισηγήσεις σε ενότητες  Δομές Υποστήριξης Χρόνιων Πασχόντων – Υποστήριξη Φροντιστών, Αναγνώριση και Αντιμετώπιση Σοβαρών Αλλεργικών Αντιδράσεων, Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.

        -      Ενημέρωση το πρόγραμμα «Ι CARE», ηλεκτρονική πλατφόρμα που εντάσσεται στους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους και μέσω διαδικτυακού μαθήματος (MOOC), προσφέρεται σε 4 γλώσσες (ελληνικά, αγγλικά, γαλλικά και ιταλικά), με στόχο την εκπαίδευση και κατάρτιση πιστοποιημένων και μη φροντιστών, καθώς και μελών/οργανώσεων και συλλόγων ασθενών.

       -             Βιωματικό Εργαστήρι ενδυνάμωσης των άτυπων φροντιστών. Περιελάμβανε εισηγήσεις σε ενότητες όπως, Αναπτύσσοντας τις βασικές και κοινωνικές δεξιότητες τυπικών και άτυπων φροντιστών χρόνιων πασχόντων

       -                 Ομαδική συνεδρία ψυχοκοινωνικής στήριξης και συμβουλευτικής καθοδήγησης των άτυπων κυρίως φροντιστών αλλά και των τυπικών φροντιστών

    2.       Απογευματινή ημερίδα ενημέρωσης, πληροφόρησης, ευαισθητοποίησης για φροντιστές μη αυτοεξυπηρετούμενων ατόμων, ηλικιωμένους ωφελούμενους του ΤΕΒΑ και λοιπούς ενδιαφερόμενους (ευρύ κοινό). Αφορούσε σε σημαντικά ζητήματα σχετικά με την υγιεινή και ασφάλεια κατοικίας – τροφίμων, την ενημέρωση για την αναγνώριση και αντιμετώπιση σοβαρών αλλεργικών αντιδράσεων, τη διαφώτιση σε διαδικαστικά θέματα που αφορούν τις δομές κοινωνικής φροντίδας και τα δικαιώματα των χρονίως πασχόντων καθώς και τη γνωριμία με την πλατφόρμα «I-CARE».

Τόσο τα πρωινά (09:00-16:15) workshop  όσο και η απογευματινή (18:00-21:00) Ημερίδα πραγματοποιήθηκαν στις 19/6/2020, συντονίστηκαν από δημοσιογράφο και μεταδόθηκαν  ζωντανά διαδικτυακά, μέσω της σελίδας της Κοινωνικής Σύμπραξης της Π.Ε. Ηλείας στο Facebook και του καναλιού της Multi Production στο YouTube.

Σχετικά με το ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας. 

Search