Οι Εξερευνητές του Νου

 

Η δράση «Οι Εξερευνητές του Νου» απευθυνόταν σε παιδιά ωφελούμενων του ΤΕΒΑ και περιλάμβανε μία αρχική αξιολόγηση με επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο και συμμετοχή των παιδιών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες με σκοπό να ανακαλύψει τα ιδιαίτερα χαρίσματα, ταλέντα, δεξιότητες ή ικανότητες που διαθέτουν, να ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους και σε συνδυασμό με τον εμπλουτισμό γνώσεων να διευκολύνει να αναδειχθεί το δυναμικό τους, ακαδημαϊκό, κοινωνικό και συναισθηματικό.

Η δράση απευθύνθηκε στα παιδιά και υλοποιήθηκε σε συνεργασία με την ελληνική MENSA που έχει αναπτύξει σχετική μεθοδολογία και εργαλεία και διαθέτει εξειδικευμένους επιστήμονες για την αναγνώριση, την ανάδειξη, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους. Οι ηλικίες των ωφελούμενων παιδιών ήταν από 5 έως 17 ετών. Συγκεκριμένα, η δράση περιελάμβανε:

        1.       Αξιολόγηση με τεστ ευφυΐας, τεσσάρων (4) τμημάτων. Τα τεστ αξιολόγησης είχε διάρκεια μίας ώρας για κάθε τμήμα και πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο 20 Ιουνίου 2020, σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα στον Πύργο. Τα τεστ διεξήχθησαν από πιστοποιημένα στελέχη της ελληνικής MENSA.

        2.       Συμμετοχή σε βιωματικά εργαστήρια, με δυνατότητα παρακολούθησης είτε δια ζώσης είτε διαδικτυακά. Πραγματοποιήθηκαν δύο (2) ομαδικά εργαστήρια, διάρκειας έξι (6) ωρών, για τρία (3) group παιδιών, συνολική διάρκεια 36 ώρες εργαστηρίων.

1ος κύκλος Εργαστηρίων - Human Performance Lab

Εργαστήρι Έκφρασης και Ανάπτυξης Συναισθηματικής Νοημοσύνης (Human Performance Lab, Παιχνίδι ρόλων, black out ποίηση, επίλυση κοινωνικών θεμάτων, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης της Google). Στο πρώτο μέρος, οι μαθητές μέσα από role-playing και τεχνικές ενδυνάμωσης ανακάλυψαν τους εαυτούς τους, τοποθετήθηκαν για το είδος νοημοσύνης που πιστεύουν ότι κλίνουν και ενίσχυσαν την ενσυναίσθησή τους, μπαίνοντας στη θέση του άλλου με τη βοήθεια της Σωκρατικής μεθόδου. Στο δεύτερο μέρος, οι μαθητές μέσα από σύγχρονες εκπαιδευτικές στρατηγικές (Think Trix), εξέτασαν τα είδη της νοημοσύνης. Το εργαστήριο συνέβαλε στην ανάπτυξη των κοινωνικών και συναισθηματικών δεξιοτήτων των χαρισματικών παιδιών, σύμφωνα με τις αρχές του Οργανισμού Χαρισματικών Παιδιών (NAGC). Ο κύκλος των εργαστηρίων Human Performance Lab, επαναλήφθηκε για τρεις (3) ομάδες/τμήματα παιδιών (2 στον Πύργο και 1 στην Αμαλιάδα) και περιλάμβανε τέσσερα (4) εργαστήρια διάρκειας 1,5 ώρας το καθένα.

     2ος κύκλος Εργαστηρίων - Cartoon Story Maker

Εργαστήρι Ψηφιακής Φωτογραφίας και Δημιουργία Ιστορίας Καρτούν (Digital photos Lab, εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης της Google, Cartoon Story Making - δημιουργικότητα, λειτουργική μνήμη, γνωστικά παιχνίδια). Στο πρώτο μέρος, οι μαθητές μέσα από μια διαφορετική Ιστορική Αναδρομή γνώρισαν τα καρτούν ως ένατη τέχνη αλλά και ως ένα εργαλείο μάθησης και αφήγησης. Ασχολήθηκαν με ταFrames και την ανάλυση. Τα παιδιά με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, διδάχθηκαν πώς να αποδίδουν κίνηση στην εικόνα τους και κατέληξαν στη δημιουργία του δικού τους Flipbook. Στο δεύτερο μέρος, οι μαθητές με τη βοήθεια της τεχνολογίας και χρησιμοποιώντας ως εργαλείο το Cartoon περιηγήθηκαν στο διάστημα και διερεύνησαν τη ζωή ενός αστεριού μέσα σε μια μαύρη τρύπα. Με τη χρήση του διεπιστημονικού εργαλείου STREAM, οι μαθητές ανέπτυξαν τις δεξιότητές τους, στην ακαδημαϊκή λύση προβλήματος. Ο κύκλος των εργαστηρίων Cartoon Story Maker, επαναλήφθηκε για τρεις (3) ομάδες/ τμήματα παιδιών (2 στον Πύργο και 1 στην Αμαλιάδα) και περιλάμβανε τέσσερα (4) εργαστήρια διάρκειας 1,5 ώρας το καθένα.

Η δράση πραγματοποιήθηκε τόσο στον Πύργο όσο και στην Αμαλιάδα, είχε διάρκεια από 12/6/2020 ως 27/6/2020 και δόθηκε επιπλέον η δυνατότητα στους ωφελούμενους να παρακολουθήσουν ζωντανά εξ αποστάσεως τα εργαστήρια, μέσω διαδικτύου.

       

Σχετικά με το ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας. 

Search