Συμβουλές Διαχείρισης Οικογενειακού Προϋπολογισμού-Ομαδική Νομική Συμβουλευτική

Η Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση «Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν. Σ. Επ.» ως εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ηλείας υλοποίησε τη δράση «Συμβουλές Διαχείρισης Οικογενειακού προϋπολογισμού (Νομική Συνδρομή)» σε 4 Δήμους (Ανδρίτσαινας – Κρεστένων, Ζαχάρως, Αρχαίας Ολυμπίας και Ανδραβίδας – Κυλλήνης) κατά το χρονικό διάστημα 23/3/2019-31/12/2019.

Στη δράση απασχολήθηκε ένα άτομο, μέλος της «Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν. Σ. Επ.»  για τη Διοικητική και Γραμματειακή υποστήριξη, με εθελοντική εργασία. Δημιουργήθηκε ένα τμήμα παροχής Νομικής Συνδρομής (των 20 ωφελουμένων κατά μ.ο.) κάθε μήνα και σε κάθε Δήμο, με εθελοντική εργασία του Πρόεδρου και Νόμιμου Εκπροσώπου της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ. με ειδικότητα : Πτυχιούχος Νομικός. Το κάθε τμήμα συμμετείχε σε μια συνάντηση διάρκειας 1 ώρας. Συνολικά οι ωφελούμενοι ήταν 800 (20 το μήνα ανά δήμο, για 10 μήνες).

Οι ωφελούμενοι έλαβαν συμβουλές για:

·         Ενημέρωση και δικαιώματα ωφελουμένων.

·         Ενημέρωση για δικαιώματα και συμπεριφορά στα πλαίσια της ισότητας των δυο φύλλων.

·         Ενημέρωση για θέματα λειτουργίας των Νόμων για τη διευκόλυνση της ένταξης των Ωφελουμένων στις νομοθεσίες της Κοινωνίας

Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν θέματα που αφορούσαν στη δήλωση των ακίνητων περιουσιακών στοιχείων των ενδιαφερόμενων στο εθνικό κτηματολόγιο, τους δασικούς χάρτες και τα δικαιώματα που τους δίνει ο νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Στις συναντήσεις αναπτύχθηκαν και θέματα άμυνας σε διαταγές πληρωμών, εφέσεις κλπ. κατά την προσωπική ανάγκη κάθε ωφελούμενου. Παράλληλα, αναλύθηκαν διεξοδικά τα διακιώματα των ωφελούμενων σε προσφυγές και ενστάσεις κατά αποφάσεων της διοίκησης και των δημόσιων αρχών, καθώς και τα διακιώματα τους σε τυχόν ποινικές παραβάσεις, δικαίωμα υποβολής μηνύσεων και άλλα θέματα ποινικού και φορολογικού ενδιαφέροντος. Τα θέματα που απασχολούν τους ωφελούμενους είναι τα συνταξιοδοτικά τους, τα εργατικά τους δικαιώματα κτλ. και δόθηκαν οι κατάλληλες κατευθύνσεις προσωπικά σε κάθε ωφελούμενο που τον απασχολούσε κάποιο θέμα νομικό ή δικαστικό. Ταυτόχρονα, οι υποθέσεις κόκκινων δανείων, οι οφειλές σε τρίτους ή τράπεζες και οι πλειστηριασμοί - Δικαιώματα - Υποχρεώσεις. Επίσης, οι περιπτώσεις ποινικών περιπετειών για παραβάσεις σχετικές με φορολογικά και άλλα θέματα.

Διαπιστώθηκε ότι οι ανάγκες ήταν πολλές και με πρωτοβουλία της Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν. Σ. Επ. διατέθηκε χρόνος πέραν των αναγκών της δράσης για προσωπική ενημέρωση στα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε ωφελούμενος που δεν έχει τη δυνατότητα να καταφεύγει σε δικηγόρους και να πληρώνει αμοιβές για τη νομική του ενημέρωση.

Σχετικά με το ΤΕΒΑ

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) υποστηρίζει τη διανομή τροφίμων και βασικών υλικών αγαθών, συνδυάζεται με συνοδευτικά μέτρα τα οποία συμβάλλουν στην κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελουμένων και υλοποιείται  στο σύνολο της χώρας. 

Search